Resultaten extra ledenvergadering 17 maart 2016

Beste leden,

Treffers heeft in haar 75 jarig bestaan altijd gedraaid op de inzet en hulp van vrijwilligers, zo is Treffers de vereniging geworden zoals zij nu is. Echter merken we als bestuur dat alle taken die er binnen de vereniging zijn de laatste jaren bij slechts een beperkt aantal vrijwilligers is komen te liggen. Wij zijn zeker blij met de inzet van deze mensen, maar hier kunnen wij als vereniging niet mee bereiken wat wij als Treffers zouden willen. Treffers is een vereniging VAN, VOOR en DOOR leden.

Zo luidde onze oproep om op 17 maart 2016 met veel mensen te verschijnen op de extra ingelaste ALV. Ruim 15 mensen waren aanwezig en een kleine 30 afmeldingen hebben wij mogen ontvangen, hierdoor hebben wij toch 45% van ons ledenbestand kunnen bereiken. Als bestuur zijn wij er vooraf niet vanuit gegaan direct 30 nieuwe vrijwilligers te werven, echter iedere hulp is welkom. Wij hebben als bestuur in de extra ALV getracht de “pijnpunten” binnen Treffers te benoemen, waarvoor willen wij mensen werven:
– De schoonmaak, 2x per jaar een grote schoonmaakactie van het gebouw (inclusief de kleedkamers). Reguliere schoonmaak valt hier niet onder.
– Jeugdzaken, van begeleiding van de uit- en thuiswedstrijden, het maken van competitie indelingen, de begeleiding tijdens toernooien, de barbezetting op de zaterdagen, wedstrijdsecretaris jeugd etc.
– Een teamcommissie voor het indelingen van de seniorencompetities
– De barbezetting op de vrijdagen
– Wedstrijdsecretaris senioren
– Inkopen van al het tafeltennismateriaal
– Sponsoring
– Klusjesman
– Verhuren van de zaal
– Het genereren van overige inkomsten, denk aan loterijen of acties.

Om bovenstaande taken concreter te maken, hebben wij in de bijlage het gewenste organigram en de uitgebreide takenlijst toegevoegd.

Op de extra ALV hebben al diverse leden aangegeven wat te willen gaan doen. Zij hebben dit kenbaar gemaakt door een korte vragenlijst in te vullen. Dit is een mooie eerste stap, maar wij zijn er dan nog niet. Op de ALV hebben wij dan ook een 3-tal vrijwilligers coördinatoren benoemd. Zij gaan onder de leden inventariseren wie wat wil en kan doen voor de club. De komende weken zullen jullie dan ook door één van deze mensen benaderd worden, dit zijn:
– Theo Wennekes –> 50+ groep
– Albert Janssen –> Jeugd
– Henk Goossens –> Recreanten / dinsdag

Ons doel is hiermee te bereiken dat wij een duidelijk beeld krijgen van de competenties van de leden en wat zij kunnen doen. Als bestuur zullen wij deze informatie gaan inventariseren en dit concreet maken. Samen met de informatie die de vrijwilligers coördinatoren verzamelen, willen wij dit als bestuur gaan presenteren tijdens de volgende reguliere ALV. Deze zal over 6 tot 8 weken vanaf heden plaatsvinden.

Indien jullie zelf nog ideeën hebben welke de vereniging vooruit kunnen helpen, dan horen wij die uiteraard graag. Graag even een mailtje naar Wim Engelen (wimengelen85@gmail.com).

Wij gaan ervan uit jullie hiermee een duidelijk beeld te geven waarmee wij met Treffers naar toe willen. Dit jaar bestaan wij 75 jaar, laten wij er met zijn allen ervoor zorgen dat deze vereniging ook de komende 75 jaar blijft bestaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ATTV Treffers

Download hier het organogram en de takenlijst (volgt nog)