Terugblik op Jubleumfeest Treffers 75 jaar met veel foto’s

Maandag 11 januari 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, werd door een stelletje Arnhemmers Tafeltennisvereniging Shot opgericht. 75 jaar later was dat de reden voor een feestje. Weliswaar werd tijdens de oorlog op verzoek van de Duitsers de naam Shot reeds door Treffers vervangen, de vereniging blijft 75 jaar bestaan en dat moet gevierd worden. 

In de afgelopen 75 jaar is er het nodige veranderd binnen Treffers en dat hebben wij afgelopen zaterdag 16 januari uitgebreid gevierd. Het is niet altijd makkelijk geweest om in alle jaren als vereniging het hoofd boven water te houden.

In het begin was er de oorlog, er zijn financiële problemen geweest, we hebben vaak moeten verhuizen, maar uiteindelijk hebben wij de 75 jaar toch maar mooi volgemaakt. 75 jaar Treffers betekent 75 jaar verhalen. Deze verhalen hebben wij afgelopen zaterdag mooi kunnen delen, waarbij de verhalen in de loop der avond steeds sterker werden. De avond begon nog rustig met een receptie voor notabelen en de andere verenigingen binnen de afdeling Gelre. De meeste verenigingen die bij Treffers om de hoek zitten waren present. Daarnaast was ook de wethouder sport van de Gemeente Arnhem, de heer Gerrie Elfrink, aanwezig. Mooi om te zien dat hij ook aandacht schenkt aan relatief kleinere verenigingen als zij een mijlpaal bereiken. Zijn mooie woorden zijn een stimulans om vol goede moed verder te gaan. Namens het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur waren Achim Sialino en Wim van der Burgt aanwezig. Aan iedereen die acte de presence heeft gegeven, hartelijk dank.

Na het formele gedeelte begon het feest. Er waren ca. 100 gasten op de uitnodiging afgekomen, waarbij veel oud leden een kijkje kwamen nemen. Na een korte speech van de voorzitter, werden 2 mensen nog even extra in het zonnetje gezet. Arno Brugman wegens al zijn verdiensten in de ruim 54 jaar dat hij nu lid is en Auke Philips als sponsor. De sponsor verraste de aanwezigen met een 6-tal nieuwe telborden en de mededeling dat hij graag zijn sponsorschap aan het eind van het jaar met 3 jaar verlengt. Ook benoemde Auke in zijn speech het belang om kleine verenigingen te ondersteunen, zij hebben het niet makkelijk en alles gebeurt door vrijwilligers. In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen bedrijven hierin een belangrijke ondersteuning zijn. Auke heel erg bedankt voor het vertrouwen in Treffers en iedereen die interesse heeft in sponsoring of iemand weet kan zich uiteraard bij het bestuur melden.

Na deze plichtplegingen ging het feest verder, enkel nog onderbroken door de quiz petje op, petje af. Deze quiz was al na een paar vragen beslist (waren ze toch te moeilijk). Susanne Niessen was uiteindelijk de terechte winnares.

En nadat de drankjes waren genuttigd en de hapjes waren gegeten, verlieten tegen 03.30 uur de laatste feestgangers de zaal. Wij vinden dat wij mogen spreken van een bijzonder geslaagde avond. Deze avond kon niet plaatsvinden zonder de hulp van de feestcommissie, Olaf, Coen en Wim hartelijk dank. Een speciaal bedankje moet zijn weggelegd voor de leerlingen van Olaf die alle hapjes verzorgd hebben. Wij hopen dat iedereen zich vermaakt heeft en wellicht kunnen wij wat oud leden in de toekomst terugzien. In ieder geval is er op 21 mei 2016 een toernooi voor oud leden, waarvoor al veel mensen zich hebben ingeschreven. Voor oud leden die niet bij het feest aanwezig konden zijn, opgeven kan nog altijd. Stuur even een mailtje naar theowieland@hotmail.com.

Tot slot hopen wij iedereen bij ons eeuwfeest in 2041 weer te begroeten!

[rev_slider alias=”Galerij Jubileum Treffers 75 jaar”]