Kidzonly

Kidzonly is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Arnhem, een aantal bassischolen in Arnhem en aantal verenigingen, stichtingen enzovoorts. Doel is tijd van kinderen in de naschoolse opvang nuttig te besteden. Er wordt een grote veelheid aan activiteiten aangeboden (zang, dans, sport) waar de kinderen op in kunnen tekenen.
Treffers doet inmiddels een jaartje mee aan dit project. Wij zien dit als zinvolle reclame voor onze sport.
Op de afgesproken donderdagen van 1500-1600 uur krijgen een tiental kinderen van 7 tot 11 jaar les van de ons zo wel bekende Hennie Janssen.
De huidige groep komt nog 3 keer naar onze zaal. Naar verwachting zullen wij later in het voorjaar (mei/juni) met een vervolg komen.

Nieuwkomers zijn altijd welkom. Vrije jeugd inloop is er op woensdagmiddag van 1600-1700 onder leiding van Arnold Steenbrink. Er zijn enkele plaatsen vrij.