Verslag van het 16e ‘Champagne’ toernooi van de 50 plus

Door de gladheid en de noodzaak om de ruiten van de auto van de winterse aanslag te ontdoen kwamen enkele spelers in feite wat te laat op de proppen bij dit nieuwjaars-toernooi. We begonnen wat later, maar door het uitvallen van Paul Hagemans en René van den Bergh konden we toch met 25 van de in totaal 31 vijftigplusspelers (inclusief Wim Versteeg, onze vaste gast) aan de slag met een zeskamp links en een zeskamp rechts in de zaal. Telkens zat er maar één wisselpersoon toe te kijken terwijl 24 spelers speelden. Het ging er gezellig aan toe. Al voor 12 uur gingen de kurken van de Spaanse brut flessen en werden de glazen reeds gevuld.
Schrijver dezes hield een toespraakje, waarbij teruggekeken werd naar 2016 -er werd stilgestaan bij het overlijden van Ben Moens en Wijnand Falk- en vooruitgeblikt naar het net aangebroken 2017.

Onze afdeling van Treffers bestaat a.s. september 20 jaar en we willen dat vieren met een feest van de spelers met hun eventuele aanhang. Er zal een commissie samengesteld worden die inventariseert wat men aan ideeën heeft en die e.e.a. gaat voorbereiden. Waar gaat het plaats vinden? Is het mogelijk om beide oprichters (Gerard van Zutphen en Leo Eyckmans) erbij te hebben? Wat gaan we precies doen? Wat mag het kosten? Het feest moet nog handen en voeten krijgen!

Terug naar het toernooi: de linkerkant van de zaal was veel vlugger klaar dan de rechterkant en we moesten dus even wachten op de uiteindelijke finale voor de eindzege en het winnen van de wisselbeker. Het werd al snel duidelijk dat Gerard van Zutphen en Jan ten Broeke de beker niet langer zouden kunnen vasthouden…
Vroeg -reeds om 13.15 uur- werd de eindstrijd in een ‘best of three’ tussen Rob Wolvenne en Jacques Derksen tegen Piet Zantinge en Theo Wemmers overtuigend beslist in 2 games door de beide laatstgenoemden. Zij krijgen hun namen gegraveerd in de voet van de beker samen met het jaartal 2017!

Het was jammer dat medeorganisator Paul Hagemans door griep niet aanwezig kon zijn, maar we hebben ons gered. Een woord van dank aan Theo Wemmers die de catering uitstekend verzorgde. Fijn dat Rob Wolvenne bijgaande foto’s wist te schieten. Ze geven de gezellige sfeer goed weer!

Jan Huigen