Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 27 augustus; svp aanmelden per mail

Beste (ouders van) Treffers lid,

Later dan jullie van ons gewend zijn maar hierbij nodigt het Bestuur van Treffers u / je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op donderdag 27 augustus om 20.00 uur in de speelzaal van Treffers en is bestemd voor alle leden. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom. In verband met de beperkingen m.b.t. Corona is aanmelden dit jaar verplicht zodat we weten hoeveel mensen er komen en kunnen zorgdragen voor 1,5 meter afstand.

De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 11 april 2019 liggen ter inzage bij de bar.

Tijdens de vergadering wordt er niet gespeeld!

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

3. NOTULEN A.L.V. D.D. 11 april 2019

4. RESULTATENREKENING 2019

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN VERKIEZING KASCOMMISSIELEDEN

6. BEGROTING 2020

7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

8. COMPENSATIEREGELING CORONA

9. TOEKOMST BESTUUR

10. RONDVRAAG

11. AFSLUITING

Aanmelden kan via secretaris@treffers-arnhem.nl ook bij verhindering graag even een afmeldingsbericht per e-mail of via een van de andere Bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van A.T.T.V. Treffers