Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 11 april 2019

Graag nodigen we alle Treffers leden en de ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 11 april aanvang 20.00 uur. De agenda en notulen 2018 zijn inmiddels per mail verstuurd en eventueel ter inzage beschikbaar in de speelzaal.
Tijdens de ledenvergadering zal er niet gespeeld worden.
We hopen jullie allen te zien op donderdag 11 april!
Met vriendelijke groet
Theo, Nico en Wim
Bestuur ATTV Treffers