Nieuwe jeugdranglijst afdeling Gelre bekend

Download hieronder de bijgewerkte jeugdranglijst van de afdeling Gelre (excel-sheet). Dit is de startranglijst per 1 september 2016 In deze ranglijst is de eventuele overgang naar een andere leeftijdscategorie verwerkt.

rl-2016-2017