Geen tafeltennissen tot en met 31 maart in verband met Corona-virus

Arnhem, 13 maart 2020

Beste leden / ouders van leden,

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het corona virus te bestrijden. Aan de hand van de aangekondigde maatregelen hebben wij als bestuur van Treffers van verschillende instanties berichtgeving ontvangen. Deze berichtgeving treffen jullie onderaan dit bericht aan.

Een korte samenvatting:

De NTTB, alsmede ook de afdeling Gelre, heeft besloten alle competitiewedstrijden t/m 31 maart 2020 af te gelasten.
Het NOC/NSF geeft daarbij aan dat alle verenigingsactiviteiten gestaakt dienen te worden.
Vanuit het sportbedrijf Arnhem is de mededeling gekomen dat alle sportaccommodaties t/m 31 maart gesloten worden.

Naar aanleiding van deze berichten heeft het bestuur van Treffers besloten dat alle verenigingsactiviteiten t/m 31 maart 2020 gestaakt worden. Wij willen geen risico nemen met de gezondheid van onze leden. Kort samengevat houdt het in, dat de zaal gesloten blijft. Derhalve:

Geen jeugdtraining
Geen recreantentraining
Geen vrij spelen senioren op dinsdag
Geen 50+ activiteiten
Geen bedrijfstafeltennis
Geen competitie

Vooralsnog gelden deze maatregelen t/m 31 maart. Zodra er nieuwe berichtgeving is of dat er nieuwe maatregelen vanuit de Overheid worden aangekondigd, dan houden wij jullie op de hoogte.

Wij begrijpen dat deze maatregel vervelend is, maar vragen jullie dit besluit te respecteren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Tafeltennisvereniging Treffers

Theo Wieland, Nico Wieland & Wim Engelen

——————————–

BERICHT VAN SPORTBEDRIJF ARNHEM

Coronavirus en sportaccommodaties
De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportbedrijf Arnhem extra alert is en maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de gemeente Arnhem en het RIVM. Deze mail bevat meer informatie die voor jou als klant mogelijk van toepassing is. Kijk op onze site voor de meest actuele informatie.

Sportaccommodaties
Alle sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem zijn gesloten van vrijdag 13 maart tot en met 31 maart. De enige activiteiten die wel doorgaan in onze accommodaties zijn de reguliere activiteiten van de scholen, zoals de gymlessen en het schoolzwemmen.

Zwembaden
Zwembad Valkenhuizen en zwembad De Grote Koppel zijn van vrijdag 13 maart tot en met 31 maart alleen open voor het schoolzwemmen. Zwemlessen, banenzwemmen, vrij zwemmen en andere activiteiten gaan dus niet door.

Playgrounds
De playgrounds in de wijken zijn geopend volgens de reguliere openingstijden, maar er worden geen activiteiten georganiseerd.

Sportevenementen
Sportevenementen die Sportbedrijf Arnhem in de periode van 13 t/m 31 maart organiseert zoals de Vitesse Hattrick, Streetleague en het schoolhandbaltoernooi gaan niet door.

Bewegingsonderwijs
De reguliere activiteiten van de scholen, zoals de gymlessen en het schoolzwemmen gaan wel door.

Vragen?
We zijn de mogelijke financiële gevolgen voor onze klanten van de maatregelen die we nu treffen in kaart aan het brengen. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Voor vragen over het coronavirus kunt je terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 – 1351.

Heb je een vraag aan Sportbedrijf Arnhem, neem dan contact met ons op via info@sportbedrijfarnhem.nl of 026-377 5757

———————–

BERICHT VAN DE AFDELING GELRE

Beste Allemaal.

Ook dit bericht wordt wederom verzonden aan alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen van de afdeling Gelre.

Ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op en als NTTB en afdeling Gelre volgen wij deze nauwgezet zoals eerder vermeld.

Ook vandaag zijn er weer nieuwe richtlijnen uitgegeven door de rijksoverheid en daarop heeft sportkoepel NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd om alle sportwedstrijden t/m 31 maart af te gelasten. Daaropvolgend heeft de NTTB heeft hierop het advies aan al haar leden uitgebracht om dit ook voor tafeltennis te laten gelden.

Uiteraard nemen wij als afdeling Gelre dit advies over en dat betekent dat DE VOLLEDIGE AFDELINGSCOMPETITIE (JEUGD EN SENIOREN) TOT EN MET 31 MAART WORDT STIL GELEGD.

Op dit moment is het uiteraard nog te vroeg om te bepalen of en hoe een vervolg gegeven wordt aan de huidige competitie. We rekenen hierbij op uw begrip. Zodra wij hierover meer informatie hebben, laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten.

Daarnaast heeft het kabinet ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. NOC*NSF heeft dit vertaald in het advies om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, interne toernooien, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Ook dit advies nemen wij als afdeling uiteraard over en hopen dat u hier gehoor aan geeft.

Als laatste willen wij u ook informeren dat voor dit moment de organisatie van de Wiltschut pas op de plaats maakt en de ontwikkelingen omtrent de competitie eerst zal afwachten.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze bijzondere informatie en we blijven de situatie volgen. Uiteraard trachten wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden wanneer er ontwikkelingen zijn.

Voor nu verwacht ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zicht wenden tot Frank du Bois (sportzaken@nttbgelre.nl) of Michel Ebben (wedstrijdzaken@nttbgelre.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de afdeling Gelre

Frank du Bois, Martijn Spithoven en Michel Ebben

——————————————–

BERICHT VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE NTTB
Aan de competitieleiders van de landelijke- en afdelingscompetities
Cc: verenigingen (gehele bestuur en wedstrijdsecretarissen), landelijke functionarissen, Hoofdbestuur en personeel
(Gezien het belang van deze informatie hebben wij ervoor gekozen het bericht rechtstreeks aan verenigingsfunctionarissen toe te zenden.)

Geachte dames en heren,

U heeft ongetwijfeld de nieuwsberichten en de persconferentie inzake de maatregelen tegen het Coronavirus gevolgd.
De officiële berichtgeving op de website van de Rijksoverheid, via de site van het RIVM, luidt als volgt:

“Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.
De maatregelen zijn:
• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
• Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.”

Vanuit sportkoepel NOC*NSF hebben wij het volgende bericht ontvangen:

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.
Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland, met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.
Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben we de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren.”

Uiteraard volgen wij deze adviezen.
Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen.
In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen.
De situatie en ontwikkeling wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden en het Hoofdbestuur zal u tijdig informeren inzake de situatie en maatregelen na die datum.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze bijzondere informatie en gaan ervan uit dat de afdelingscompetitieleiders dit advies zullen volgen.
Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons
voorzitter