Flevo Rubber Extrusion blijft ook komende jaren sponsor

Beste leden,

Afgelopen week is de sponsorovereenkomst met Flevo Rubber Extrusion met 3 jaar verlengd. Op verzoek van de sponsor is er niet teveel aandacht aan besteed, maar wij zijn er als bestuur van Treffers wel uitermate content mee.

Flevo Rubber Extrusion is al 12 jaar onze hoofdsponsor en dat is in deze rumoerige tijden geen vanzelfsprekendheid.

Wij danken Flevo Rubber Extrusion dan ook voor het vertrouwen dat zij in ons stellen en wij gaan er weer 3 mooie jaren van maken.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Theo Wieland