De Laarhorst 2023.

In 2022 mochten wij basisschool de Laarhorst ondersteunen tijdens hun versie van de Koningsspelen. Dit jaar leverde overleg op dat wij één dag hun gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 over zouden nemen.

Dat is prima gelukt. Er was drie kwartier tijd per groep van ongeveer 20 kinderen. Die een programma met 12 onderdelen kregen aangeboden. Alleen groep 8 kreeg een iets meer op competitie ingericht programma aangeboden. De onderdelen waarbij mandarijntjes en spekjes gewonnen konden worden waren zeer in trek.

De spellen en de organisatie waren in de bekwame handen van Hennie Janssen die ons al meer dan tien jaar ondersteunt op dit gebied. De voorbereiding was gedaan door Robert de Bruijn en Albert Janssen,

Wie wilde kreeg een vers info formulier van Treffers mee.

De kinderen waren overwegend enthousiast over het gebodene en ook de docenten gingen goed mee in het speelgebeuren. In principe zien wij elkaar weer volgend jaar.