Algemene ledenvergadering donderdag 21 april om 20:00 uur

Beste (ouders/verzorgers van) Treffers lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van Treffers u / je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op donderdag 21 april om 20.00 uur in de speelzaal van Treffers en is bestemd voor alle leden. Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn ook van harte welkom.
De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 1 juli 2021, zijn naar de leden gemaild en liggen ter inzage bij de bar.

Tijdens de vergadering wordt er niet gespeeld!

AGENDA

1. OPENING
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
3. NOTULEN A.L.V. D.D. 1 juli 2021
4. RESULTATENREKENING 2021
5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN VERKIEZING KASCOMMISSIELEDEN
6. BEGROTING 2022
7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
8. START NA CORONAMAATREGELEN
9. SPONSORBORD
10. RONDVRAAG
11. AFSLUITING

Aanmelden kan via secretaris@treffers-arnhem.nl, ook bij verhindering graag even een afmeldingsbericht per e-mail of via een van de andere Bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van A.T.T.V. Treffers