Jan Huigen

Woensdag 9 december 2020 hebben wij afscheid genomen van onze grote voorganger op de woensdagmiddag jeugdinloop. Jan Huigen heeft zich meer dan tien jaren ingespannen om de nieuwe jeugdleden wegwijs te maken in de tafeltennissport en binnen Treffers. Hij heeft de kar getrokken samen met Arnold Steenbrink en later met ondersteuning van Paul de Winter, Henk van de Wollenberg en Albert Janssen. Jan geeft het stokje over aan Arnold en Albert die zijn werk voortzetten. Hopelijk kan Paul over enige tijd ook weer aansluiten.

Vrijwel alle jeugdleden die de afgelopen tien jaren binnen zijn komen lopen heeft Jan bij de hand genomen en ze verder geholpen. Hij heeft hiervoor de cursus tafeltennistrainer 1 gevolgd en het geleerde toegepast. Jan zijn enthousiasme en aanstekelijke manier van werken heeft veel kinderen voor onze sport gewonnen. Het vaste woensdagprogramma is mede van zijn hand. Dat gaf duidelijkheid en iedereen wist waar hij/zij aan toe was met het bekende rondetafelspel als hoogtepunt. Werden de spelers zoetjes aan beter, dan zorgde Jan dat zij verderop in de club op hun plaatsje terechtkwamen,

Op 9 december zelf was vrijwel de gehele jeugd beginners groep aanwezig met luide en enthousiaste inzet. Jan deed zelf nog even mee met het rond de tafel spel. Jan dankte in zijn slotwoord met name Arnold voor zijn langdurige zeer prettige samenwerking en alle anderen voor hun ondersteuning. Arnold bedankte Jan en gaf aan dat hij hem echt zal missen, al zien zij elkaar hopelijk weer tijdens de 50 plus dagen. Hij was ook blij met de drie stagiaires (Thomas, Daniel en Kaj) die zijn werk lichter gemaakt hebben in de afgelopen periode. Albert sprak namens het bestuur zijn dank uit en overhandigde de bestuurs presentjes en daarna namens de collega’s en van hen kreeg Jan een goede fles wijn en nog een presentje. Uit de groep kwamen cadeautjes van Owen en van de familie Reef.

.

Jan zou Jan niet zijn als hij niet nog iets speciaals bedacht zou hebben. Wij hebben met zijn allen de hele middag koekjes van Jan en van Anneke mogen eten. Iedereen volgde Jan zijn voorbeeld op zodat de kerstmutsen braaf op bleven.

Geen saaie middagen met Jan. Dat zullen wij merken.

De woensdaginloop voor jeugd gaat door elke woensdag mits geen vakantie. De tijd is van 16.00-17.00 uur. Leiding in handen van Arnold, Paul en Albert en de stagiaires.