We mogen weer tafeltennissen (met regels!)

Arnhem, 28 juni 2020

Beste leden, ouders van leden,

Na een lange periode van stilzitten, mogen wij vanaf 1 juli 2020 weer tafeltennissen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws. Niet alleen het sporten hebben wij de afgelopen maanden gemist, maar ook de sociale contacten.

De versoepeling van maatregelen die van de week zijn aangekondigd, gaan verder dan wij van tevoren verwacht hadden. Premier Rutte gaf afgelopen woensdag aan dat wij er samen voor gezorgd hebben dat deze versoepelingen doorgevoerd kunnen worden. Dit alles houdt niet in, dat alles nu weer kan. Er zijn nog dagelijks nieuwe sterfgevallen, ziekenhuisopnames en besmettingen. Het virus is niet weg en dat moeten wij niet vergeten.

Om het sporten zo verantwoord mogelijk te doen, hebben wij de zaal in orde gemaakt en volgen wij de regels van het RIVM, NOC*NSF en de tafeltennisbond. Wij hebben op een paar punten een uitzondering gemaakt ten opzichte van de voorgestelde regels. Let wel: waar wij uitzonderingen maken, zijn onze regels strenger dan die van de overheid of de NTTB. Wij gaan nu stapsgewijs het stappenplan door:

Ten eerste blijven de algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen van kracht.
· Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
· Ga direct naar huis wanneer er tijdens het tafeltennissen klachten ontstaan zoals: neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
· Was thuis je handen met water en zeep voor en na het training/speelmoment

Deze standaardregels mogen we niet vergeten. Het NOC*NSF heeft het Protocol Verantwoord Sporten (versie 26 juni) opgesteld. Dit protocol inclusief de aanvullingen voor de binnensport is leidend, ook voor onze tafeltennissport. Alle genoemde maatregelen in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF zijn verplicht en dienen door de verenigingen toegepast te worden, daarom ligt dit protocol ook ter inzage onze zaal. Indien hier aanvullingen of wijzigingen op komen, zullen wij de meest actuele versie in de zaal neerleggen.

Tafeltennis in het algemeen:
· Tafeltennis is een individuele sport
· Tafeltennis is GEEN contactsport
· Tafeltennis is GEEN verplaatsing sport (waar in het Protocol Verantwoord Sporten het e.e.a. over vermeld wordt)

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande clusters verdeeld:

1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal – veiligheid en hygiëne

1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
· Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt géén afstandsbeperking.
Sport je niet? Dan geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. Let op: dit geldt dan voor, naast de bar, de kleedkamer en andere ruimtes en óók in de speelzaal. Wij hebben daarom een middenstuk gemaakt met stoelen op anderhalve meter afstand, hetzelfde geldt voor de plaatsen aan de bar. Speel je niet, dan moet je zitten! Wij hebben plek voor 24 mensen per training / speelmoment, als volgt verdeeld:
o 12 spelers verdeeld over 6 tafels. Senioren mogen niet dubbelen;
o 8 zitplekken in de zaal, verdeeld over 2 zitplekken per tafel;
o 3 plekken aan de bar;
o 1 plek achter de bar.
Zijn alle tafels en stoelen bezet, dan zul je buiten moeten wachten. Wij verwachten niet dat dit veel voorkomt. De opstelling van de zaal mag niet aangepast worden, ook niet voor de jeugd. De plek waar de tafeltennistafels staan hebben wij met tape
gemarkeerd.
· Op de bar ligt een ordner met lijsten erin waarop je noteert dat je aanwezig bent geweest. Deze lijsten zijn per trainingsmoment per dag opgesteld. Voor in de map zit eveneens de gezondheidschecklist. Op het moment dat je op 1 van die vragen ja antwoord, ga je direct naar huis. De aanwezigheidsgegevens kunnen worden overlegd voor eventueel bron- en contactonderzoek en deze gegevens worden minimaal 4 weken bewaard. Het is dus heel belangrijk altijd je naam te noteren als je op een dag in de zaal bent geweest.
· Wissel tijdens het spelen niet van kant.
· Ouders van jeugdleden blijven buiten de zaal wachten om hun kinderen op te halen.
· Omkleden en douchen doe je thuis. Wij houden voorlopig onze kleedkamers gesloten.

2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal – veiligheid en hygiëne
· Volg de basis- en hygiëneregels, zie eerder in dit schrijven.
· De deur om de zaal te betreden bestaat uit 2 delen. Wij hebben de drangers van de deuren afgehaald. Beide deuren moeten opengezet worden tijdens het spelen. Na afloop de deuren dicht doen, vastzetten en op slot doen.
· Er is een dispenser opgehangen aan de binnenkant van de linker toegangsdeur. Desinfecteer altijd je handen als je de zaal binnenkomt en naar boven gaat en als je weer naar huis gaat. Op de bar staan ook kleine flesjes desinfecteringsspray.
· Pas social distancing (1,5 m) zoveel mogelijk toe en vermijd onnodige/overbodige ontmoetingen.
· Geef elkaar geen hand.
· Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.
· Doe de balletjes die op een training / speelavond gebruikt zijn in een emmer, deze ballen worden dan tenminste 24 niet gebruikt. Er zijn meerdere emmers zodat per speelmoment op een dag een emmer gebruikt kan worden..
· Na afloop van iedere training / speelmoment moeten de tafels gereinigd worden. Aan beide kanten van de zaal staat een bank met daarop een torc rol en reinigingsmiddel. Na het reinigen van de tafel gooi je het papier in de prullenbak. De prullenbak staat tegen de pilaar aan bij de bar. De torc en het flesje reinigingsmiddel zet je terug op de bank in de speelzaal.
· Veeg geen zweethanden af op de tafel. Gebruik een eigen handdoek.
· De beide ramen moeten open staan tijdens de aanwezigheid in de zaal! Zet daarnaast de ventilatoren aan. Luchtcirculatie is ontzettend belangrijk. In de gedwongen pauze zijn er door de Gemeente aanpassingen gedaan aan het kastje waarin de knoppen zitten om de ventilatoren aan te zetten. Er zit nu een slot op, de sleutel hangt naast de knop van de airco.
· De airco’s gaan vooralsnog niet aan. Deze lekken namelijk weer en de tafels staan onder de airco. Aangezien wij de tafels nu niet kunnen verplaatsen en de tafels niet tegen water kunnen, blijft de airco uit. Wij gaan ervan uit dat de Gemeente dit probleem zo snel mogelijk zal verhelpen.
· Bij de jeugd zijn de trainers de Corona verantwoordelijken. Voor de dinsdag groep zijn dit Theo, Nico, Henk en René, voor de recreanten op woensdag is dit Pim en voor de 50+ groep zijn dit René en Jan. Mochten op een dag deze mensen allemaal niet kunnen, dan wijzen zij van tevoren iemand die die dag Corona verantwoordelijke is. De taak van de Corona verantwoordelijke is dat de deuren beneden open staan, de ramen open zijn en dat de lijsten, inclusief gezondheidscheck, worden ingevuld.
· Onze bar mag open. Per speelavond of training mag 1 iemand achter de bar plaatsnemen. Wijs vooraf iemand aan die die avond de honneurs achter de bar waarneemt. Transacties worden zoveel mogelijk per pin afgerekend.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot er een vaccin is of als de overheid het beleid wijzigt. Vanaf september mag, zoals het er nu voor staat, ook de competitie weer opgestart worden. De inrichting van de zaal zullen wij tegen die tijd nader bepalen.

Tot slot wensen wij jullie veel spelplezier de komende tijd. Blijf wel opletten, want nogmaals, het virus is niet weg!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Tafeltennisvereniging Treffers Arnhem

Theo Wieland, Nico Wieland en Wim Engelen