EXTRA: ingelaste Algemene Ledenvergadering op 17 maart. Komt allen!

Logo Treffers Arnhem Tafeltennisvereniging

Beste Treffers lid,

Treffers heeft in zijn 75 jarig bestaan altijd gedraaid op de inzet en hulp van vrijwilligers, zo is Treffers de vereniging geworden zoals we zijn. Echter merken we als bestuur dat alle taken die er binnen de vereniging zijn de laatste jaren bij slechts een beperkt aantal vrijwilligers is komen te liggen. We zijn zeker blij met de inzet van deze mensen, maar hier kunnen we als vereniging niet mee bereiken wat wij als Treffers zouden willen.

Daarom willen we als bestuur een NOODOPROEP doen aan alle leden om ook voor de komende 75 jaar ervoor te zorgen dat de vereniging blijft bestaan. En vele handen maken nou eenmaal licht werk. Treffers is een vereniging VAN, VOOR en DOOR leden.

Op donderdag 17 maart willen we graag samen met jou als lid bespreken hoe we met zijn allen dit doel kunnen bereiken. Wij als bestuur zullen toelichten hoe wij het voor ons zien, wat het plan van aanpak hierin is en natuurlijk hoe jij ons hierin kan helpen.

Wij hopen dan ook dat de leden in grote getale aanwezig zullen zijn! We starten om 19.30 uur in de speelzaal. Mocht je verhinderd zijn kun je mailen naar wimengelen85@gmail.com .

Met vriendelijke groet,

Bestuur ATTV Treffers