Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 april. Komt allen!

bestuurshamerr-400-400-283x225

Beste Treffers lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van Treffers je graag uit voor de Algemene Leden Vergadering. De vergadering vindt plaats op donderdag 6 april om 20.00 uur in de speelzaal van Treffers en is bestemd voor alle leden. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.

De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 2 juni 2016  komen ter inzage in de kantine te liggen. 

Tijdens de vergadering wordt er niet gespeeld!

AGENDA

 1. OPENING
 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 3. NOTULEN A.L.V. D.D. 2 juni 2016
 4. RESULTATENREKENING 2016
 5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN VERKIEZING KASCOMMISSIELEDEN
 6. BEGROTING 2017
 7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
 8. VERKIEZING NIEUW BESTUURSLID
 9. BELEIDSPLAN
 10. VRIJWILLIGERS NAV EXTRA ALV
 11. RONDVRAAG
 12. AFSLUITING

Bij verhindering ontvangt het Bestuur graag even een afmeldingsbericht per e-mail via secretaris@treffers-arnhem.nl of via een van de andere bestuursleden. We zullen jullie allen graag op donderdag 6 april.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van A.T.T.V. Treffers