1 result for day: 05/06/2017

Treffers in Hasselt

Ook in 2017 is Treffers weer naar het pittoreske Hasselt vertrokken om deel te nemen aan de 25ste International Youth Cup. De delegatie bestond dit maal uit 5 begeleiders, deze hadden de volgende taken: Nico, coach en bananenadviseur Theo, coach en de serieuze begeleid... More