1 result for day: 02/06/2016

Algemene Ledenvergadering in een uur klaar

De Algemene Ledenvergadering van Treffers is goed verlopen. De Kascommissie heeft de penningmeester décharge verleend over de jaarstukken over 2015. Daarna is de begroting voor 2016 goedgekeurd. Voorzitter Theo heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken rond het ... Lees verder